รายละเอียดหนังสือ กท 0403/ว 69


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0403/ว 69
ลงวันที่
21 มีนาคม 2566
เรื่อง
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทยแจ้งย้ายที่ทำการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ