รายละเอียดหนังสือ กท 0404/7346


ต้นเรื่อง
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0404/7346
ลงวันที่
20 สิงหาคม 2564
เรื่อง
การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแคมเปญ "Refinance กรุงไทยห่วงใยบุคลากรภาครัฐ"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ