รายละเอียดหนังสือ กท 0611/4046


ต้นเรื่อง
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ 
เลขที่หนังสือ
กท 0611/4046
ลงวันที่
27 มีนาคม 2567
เรื่อง
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยวิกฤตและห้องผ่าตัด
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ