รายละเอียดหนังสือ กท 08/2567


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 08/2567
ลงวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติส่งทีมกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลและสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารหอพักและทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ