รายละเอียดหนังสือ กท 0904/อ.2197


ต้นเรื่อง
สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา 
เลขที่หนังสือ
กท 0904/อ.2197
ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
การโอนวัสดุ จำนวน 23 รายการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ