รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 1205/2171


ต้นเรื่อง
กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
เลขที่หนังสือ
กท 1205/2171
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครและกิจกรรมกีฬาและสาระสังสรรค์ ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ