รายละเอียดหนังสือ กท 3000/499


ต้นเรื่อง
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 3000/499
ลงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ